Artikel 45c Aw

Artikel 45c
Het filmwerk geldt als voltooid op het tijdstip waarop het vertoningsgereed is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, beslist de producent wanneer het filmwerk vertoningsgereed is

Commentaar

4.1    Vertoningsgereed

Het belangrijke artikel 45d, waarin het exploitatierecht van de producent geregeld is, koppelt de uitoefening van de exploitatierechten aan  het tijdstip dat het filmwerk voltooid is. Dat tijdstip wordt in artikel 45c, eerste volzin, omschreven. Het is het tijdstip waarop het filmwerk 'vertoningsgereed' is, dat wil zeggen het tijdstip waarop het eindproduct zoals dit aan het publiek vertoond zal worden gereed is. Het woord 'vertoningsgereed' is gebruikt om...