Artikel 21 Aw

Artikel 21
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

Commentaar

Inhoud

1 Redelijk belang tegen openbaarmaking. 1

2 Privacybelang. 2

3 Belang bij reclame-uitingen. 3

4 Commercieel belang. 3

5 Toestemming versus belangenafweging. 4

6 Minderjarigen. 4

7 Belang na overlijden. 5

Literatuur. 5

 

1 Redelijk belang tegen openbaarmaking

Wanneer een portret niet in opdracht is gemaakt, is het portretrecht zwakker. Kort gezegd moet bij openbaarmaking van het portret een belangenafweging worden gemaakt ten aanzien van de voors ...