Artikel 17c Aw

Artikel 17c

Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde of kunst wordt niet beschouwd de gemeentezang en de instrumentale begeleiding daarvan tijdens een eredienst.

Commentaar

Inhoudsopgave

Inleiding. 1

Karakter en doel 1

Inhoud. 3

Praktische betekenis. 3

Literatuur. 3

 

Inhoud commentaar

Inleiding

In artikel 17c Aw wordt de uitvoering ter plekke van werken, die onderdeel uitmaken van gemeentezang en de instrumentale begeleiding daarvan, tijdens een eredienst niet gezien als een inbreuk op het auteursrecht op die werken.

Het betreft vooral muziekcomposities en liedteksten van kerkelijke gezangen. Het anderszins openbaar maken...