Artikel 12a Aw

  • 1Indien de maker het verhuurrecht, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 3°, met betrekking tot een op een fonogram vastgelegd werk van letterkunde, wetenschap of kunst aan de producent daarvan heeft overgedragen, is de producent de maker een billijke vergoeding verschuldigd voor de verhuur.

  • 2Van het in het eerste lid bedoelde recht op een billijke vergoeding kan geen afstand worden gedaan.

Commentaar