Artikel 12 Aw

Oorsponkelijke wettekst:
https://maxius.nl/auteurswet/artikel12