Artikel 42-49 TRIPs

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen. 1

2       Bijzonder. 1

 

1          Algemeen

De beginselen die in Titel 1 van Deel III van het TRIPs-verdrag (artikel 41) in algemene termen werden uiteengezet worden in deze afdeling nader uitgewerkt. Procedures tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten moeten eerlijk en billijk verlopen (artikel 42), in de verdeling van de bewijslast zal rekening moeten worden gehouden met de bij de eiser en de gedaagde aanwezige bewijsmogelijk...