Artikel 45 ROW 1995

Indien de Staat zelf houder van een octrooiaanvrage is en Onze Minister van Defensie aan het bureau bekendmaakt, dat de inhoud daarvan in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten geheim moet blijven, wordt de inschrijving in het octrooiregister van de aanvrage opgeschort, totdat Onze genoemde minister aan het bureau bekendmaakt, dat de inhoud van de aanvrage niet langer geheim behoeft te blijven.

Commentaar

Commentaar

De regeling voor het geheimhouden van een octrooiaanvrage ingediend door de Staat is logischerwijs eenvoudig: de minister van defensie maakt zelf aan het bureau bekend dat de inhoud van de aanvrage geheim moet blijven zodat de inschrijving in het register moet worden opgeschort. Het ligt in de rede dat de minster dat direct bij indiening van de aanvrage aan het Bureau meldt, hoewel het artikel geen termijn noemt. De bekendmaking door de minister kan dus tot het moment ...