Artikel 23a-23z ROW 1995 - §1a Octrooigemachtigden

Commentaar

Inleiding artikelen 23a – 23z

Deze artikelen die bij de wetswijziging van 2003 alle zijn ingevoegd betreffen de positie van de octrooigemachtigde. Als zodanig komen zij in de plaats van de regelingen in de oude Rijksoctrooiwet (ingetrokken per 1 september 2004) en het daarbij horende Octrooigemachtigdenreglement. Echter, reeds bij de totstandkoming van de Rijksoctrooiwet 1995 (Stb. 1995, nr 51) was al duidelijk dat de daarin opgenomen regels met betrekking tot octrooigemachtigden...