Slotopmerkingen

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Straatsburg, 6 mei 2009.

Voor het Europees Parlement
De voorzitter
H.-G. Pöttering

Voor de Raad
De voorzitter
J. Kohout

Commentaar

'Slotopmerkingen', volgend op de artikelen

 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 6 mei 2009.

 

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. Pöttering

 

Voor de Raad

De voorzitter

J. Kohout

 

Inhoud commentaar

 

1.                     'Slotopmerkingen'

2.                     Codificatie

2.1............. Codificatie 'Slotopmerkingen' Verordening...