Artikel 6 ABC-Vo Recht op het certificaat

Artikel 6 ABC-Vo

Het recht op het certificaat geldt voor de houder van het basisoctrooi of diens rechtsopvolger.