Artikel 4.8 BVIE Ander toepasselijk recht

Artikel 4.8 BVIE

De bepalingen van dit verdrag doen geen afbreuk aan de toepassing van het Verdrag van Parijs, het TRIPS verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid, deOvereenkomst van 's-Gravenhage alsmede de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht, waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit.

Commentaar

Inhoud

1 Voorrang andere verdragen. 1

2 Voorrang nationale verboden. 1


1 Voorrang andere verdragen

 

Artikel 4.8 BVIE bepaalt ten eerste dat het BVIE niet derogeert aan de andere voor het merken- en modellenrecht relevante verdragen, te weten het Unieverdrag van Parijs, het TRIPS verdrag, de Overeenkomst en het Protocol van Madrid en de Overeenkomst van ’s-Gravenhage. Bij een conflict hebben die verdragen dus voorrang boven de bepalingen van het BVIE. Uit artikel 4....