Artikel 4.5 BVIE Geschillenbeslechting

Artikel 4.5 BVIE

1 Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in gedingen, welke op dit verdrag zijn gegrond.
2 De niet-ontvankelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de inschrijving van een depot van het merk of de tekening of het model, wordt opgeheven door inschrijving of vernieuwing van de inschrijving van het merk of de tekening of het model tijdens het geding.
3 De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen.

Commentaar

Inhoud

1 Alleen de rechter (lid 1) 1

2 Arbitrage. 1

3 Inschrijving gedurende een procedure (lid 2) 2

4 Doorhaling (lid 3) 2

 

1 Alleen de rechter (lid 1)

De regel dat alleen de rechter bevoegd is uitspraak te doen in gedingen die op het BVIE zijn gegrond, heeft een onduidelijke strekking binnen het huidige Benelux merkenrecht. De regel heeft wellicht betekenis gehad onder het oude merkenrecht, toen het BBIE nog geen inhoudelijke rol mocht spelen bij de beoor...