Artikel 3.5 BVIE Verkrijging van het recht

Artikel 3.5 BVIE

1 Onverminderd het recht van voorrang wordt het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen door de inschrijving van het depot, verricht binnen het Benelux-gebied bij het Bureau (Benelux-depot), of verricht bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

 

2 Indien bij samenloop van depots het eerste depot niet wordt gevolgd door de publicatie als bedoeld in artikel 3.11, lid 2, van dit verdrag of in artikel 6, onder 3 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage, verkrijgt het latere depot de rang van eerste depot.

Commentaar

Inhoud

1 Verkrijging van het recht. 1

2 Recht van voorrang. 1

3 Samenloop.. 1

 

1 Verkrijging van het recht

Het recht op een Benelux-model wordt uitsluitend verkregen door de inschrijving (volgend op de aanvrage daarvan bij het BBIE of een door het BVIE in artikel 3.9 lid 1 BVIE aangewezen instantie) van het (eerste) depot in het Benelux-register. Anders dan de GModVo kent het BVIE geen (beperkte) bescherming toe aan niet-ingeschreven modellen. Dat is ook niet nodig...