Artikel 3.15 BVIE Internationale depots

Artikel 3.15 BVIE

De internationale depots geschieden volgens de bepalingen van de Overeenkomst van 's-Gravenhage.

Commentaar

1 Algemeen

Internationale depots waarvoor gelding is verzocht in het Benelux-gebied zijn niet onderworpen aan de regels die gelden voor het indienen van Benelux-depots. Het BBIE heeft, los van inschrijving van publicaties en kennisgevingen zoals bedoeld in artikel 4.4. sub a (wijzigingen, vermeldingen, afschriften) en artikel 3.11 lid 1 BVIE (inschrijving van gepubliceerde depots) dan ook geen verdere bemoeienissen met internationale depots. Dit geldt mutatis mutandis voor vernie...