Artikel 36b Aw

Artikel 36b Aw
1 De opsporingsambtenaren zijn bevoegd, tot het opsporen van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten en ter inbeslagneming van hetgeen daarvoor vatbaar is, elke plaats te betreden.
2 Indien hun de toegang wordt geweigerd, verschaffen zij zich die desnoods met inroeping van de sterke arm.
3 In woningen treden zij tegen de wil van de bewoner niet binnen dan op vertoon van een schriftelijke bijzondere last van of in tegenwoordigheid van een officier van justitie of een hulpofficier van justitie. Van dit binnentreden wordt door hen binnen vierentwintig uren procesverbaal opgemaakt.

Commentaar

Inhoud

1       Algemeen. 1

2       Wie zijn bevoegd. 1

3       (Bijzondere) last. 1

4       Inbeslagname. 1

5       Literatuur. 2

Literatuur. 2

 

1       Algemeen

Dit artikel is in 1973 ingevoerd en betreft een bijzondere regeling ten aanzien van artikel 55 Sv met betrekking tot de bevoegdheden van de (buitengewoon) opsporingsambtenaar inzake binnentreden. Binnentreden en inbeslagname met betrekking tot alle in de Auteurswet strafbaar gestelde feiten is mo...