Artikel 23 Aw

Tenzij anders overeengekomen, is de eigenaar, bezitter of houder van een teken-, schilder-, bouw- of beeldhouwwerk of een werk van toegepaste kunst bevoegd dat werk te verveelvoudigen of openbaar te maken voor zover dat noodzakelijk is voor openbare tentoonstelling of openbare verkopen van dat werk, een en ander met uitsluiting van enig ander commercieel gebruik.

Commentaar

Inhoudsopgave

1       Algemeen   1

2       Bevoegdheid tot tentoonstellen   2

3       Bevoegdheid tot verveelvoudigen   3

4       ‘Tenzij anders is overeengekomen’ 4

5       Analogische toepassing  5

6       Literatuur  5

 

               

1       Algemeen

Artikel 23 Aw voorziet in een bijzondere beperking van het auteursrecht op een bepaald soort werken, in het artikel omschreven als 'teken-, schilder-, bouw- of beeldhouwwerk of een werk van toegepast...